Descendants of Willem Siegfried Theodorus von Swingenungen

 

Geslacht van Zwienen

 

 

van Zwienen Familie Wapen

 

Het landgoed Wertherbruch bestaat niet meer, wel is er een perkament en lakzegel op het raadhuis van Kleef van de familie van Zwienen.

Het wapen heeft een verguld blazoen met dwarsbalk, de drie Akaleien hierin vormen de wapenspreuk  "Ootmoed en Liefde".

De adelaar wil zeggert dat men in dienst was van de Keizer. Het boek gaf aan dat men scherprechter was ( Beul).

Onderin het wapen zien we een drieberg wat inhoud, dat men een landgoed bezit en van Adel is.

 

Door wie ons geslacht in de Adelstand is verheven is niet geheel duidelijk. De Keurvorst van Brandenburg of Ferdinand 3 van Oostenrijk???.

Dikwijls werden vertrouwelingen voor bewezen diensten, bijvoorbeeld in een oorlog, begunstigd met een landgoed en een titel.

Een stukje geschiedenis uit de periode waarin ons geslacht van Zwienen speelt.

De bakermat van de familie van Zwienen voorzover het is tot nu bekend ligt in Duitsland en wel in Kleef, in Rheinland Westfalen.

De eerste gegevens die ons ter beschikking staan, beginnen in 1648 in de plaats Wertherbruck in het land van Kleef.

 

In de registers van de Evangelische Kirchengemeinde komt de volgende aantekening voor; in het trouwboek van 1648 slaat vermeld,

dat op 21 Oktober 1648 haben sich Willem Siegfried Theodorus von Swingenungen bis Wertherbruck, jungeren Gesell Oberfoster und

 Hendrina von Buncks,junger Tochter von Dinxperlo zusammen capulieren lassen.(trouwen)

 

Later zullen we zien dat de naam von Swingenungen op verschillende wijze wordt gespeld en geschreven, dat is niet ongewoon,want alleen de ambtenaar konschrijven, maar de meeste burgers niet, zodat bij geboorte aangifte de ambtenaar op gehoor de naam noteerde en hij die,

de geboorte aangifte deed niet kon kontroleren of het weI juist werd geschreven.

 Vanaf 1774 vestigde de familie van Zwienen zich in Nederland.

 

Zoals U weet is het jaar 1648 heel bekend in de vaderlandse geschiedenis, als het einde van de 80 jarige oorlog, ook de Westfaalse vrede

1618  1648 werd in dit jaar gesloten, In deze periode waren de Godsdienst twisten tussen Protestanten en Katholieken,

deze twisten kosten aan 1/3 deel van de Duitse bevolking het leven.

 

We keren terug in de tijd en naar de 10e eeuw waar al gesproken wordt over de Burcht Swanenburg hoog gelegen op een rots bij de Rijn

 bij de plaats Kleef.Deze Burcht werd bewoond door de Gravin van Kleef.

In de middeleeuwen wordt het de zetel van het Hertogdom van Kleef. Inmiddels  zijn de Graven een stapje hoger geklommen en zijn nu Hertog.

In deze periode wordt Kleef een grensplaars, met markten, ook kregen de kooplieden het recht van tol heffen op de scheepvaart op de Rhein.

Duitsland bestond vroeger uit diverse Koningkrijken , waar een Keurvorst aan het hoofd stond, eigenlijk waren het Keurvorsten,

 want zij kozen gezamenlijk een Keizer. In de periode van 1648 regeerde in Duitsland de Keizer van Oostenrijk Ferdinand 3.

De Keurvorst van Brandenburg in 1614 was tevens Keurvorst van het huidige Rheinland ¬Westfalen en was tevens Hertog van Kleef,

 Deze Keurvorst benoemde in 1647 Johann van Maurits - Siegen (1604 - 1679 ) tot stadhouder van Kleef.

Maurits maakte van Kleef een vorstelijke residentie , in hoofdzaak voor de Nederlanders.

Deze Maurits was ook Vorst en Gouveneur var Brazilie.

 

Deze informatie (met veel dank)

Willem van Zwienen (1931)

en nog vele anderen bv: Jan Lucas,John van Haeften

 

 


Table of Contents

Prepared by:

Alison Heathorn

Send e-mail to: alisontassie@gmail.com


This web site produced 7 Nov 2016.