We are Karel de Grote - Charlemagne's descendants

http://www.kareldegrote.nl/

Heathorn - reeks 183 - 1e Manier
I. Karel de Grote, geb. bij Aix-la-Chapelle 2.4.748, gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van Mainz; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9.10.768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons; na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28.7.754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot ‘patricius Romanorum’, maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25.12.800; laat dan zijn ‘patricius’-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: ‘Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum’; zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse ‘basileus’ Michael I Rhangabe erkend; overl. Aken 28.1.814, begr. ald. (Dom).
Hij had 4 echtgenotes en 6 concubines:
1. in ca. 768 een relatie met Himiltrudis (Chimiltrudis: Amautru), van Frankische origine, maar van onbekende familie.
2. tr. in 769 met een dochter van Desiderius, koning der Lombarden, en van Ansa. Karel verstootte haar echter in 770 of begin 771 en stuurde haar terug naar haar vader.
3. tr. voor 30.4.771 Hildegard (Houdiard), geb. in 758, overl. Thionville (Moselle) 30.4.783, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), dochter van Gerold I, frankisch graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried. Zij vergezelde Karel naar Italië in 773 en 781.
4. een relatie met een onbekende vrouw
5. tr. te Worm in oktober 783 de oost-Frankische Fastrada (Fastrée), overl.Frankfurt aan de Rijn 10.8.794, begr. in de basiliek van St. Albanus te Mainz, dochter van Radolf, graaf van Franconië.
6. tr. tussen de herfst van 794 en 796 Liutgardis (Liedgarde, Liégeard), een Alamannische, overl. Tours (Indre-et-Loire) 4.6.800 op pelgrimstocht en begr. in de kerk van Saint-Martin te Tours.
7. een relatie met Madelgardis (Mathalgarde), gezien de naam mogelijk familie van de edele Vincent Madelgaire (overl. 677).
8. een relatie met de Saxische Gerswindis
9. een relatie met Regina (Régine, Reine) in 800
10. een relatie met Adelindis in 806.

Uit 1):
a. Alpais (?), geb. ca. 765/70, overl. 23 juli, uiterlijk in 852. Als weduwe werd zij abdis van Saint-Pierre te Reims. Tr. Beggo, overl. 28.10.816, graaf van Parijs (ca. 815) en stichtte de abdij van Saint-Maur-des-Fossés bij Parijs.
b. Pippijn, geb. ca. 770, overl. 811.

Uit 3):
c. Karel, de jonge, koning, geb. 772/73, overl. Beieren 4.12.811.
d. Adelais, geb. Italië tussen sept. 773 en juni 774, tijdens het beleg van Pavië, overl. Italië aug. 774., begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.
e. Hrothrudis, geb. ca. 775, overl. 6.6.810; na aanvankelijk verloofd te zijn (in 781) met Constantijn VI Porphyrogénete, waaruit echter geen huwelijk voortvoeide, had zij een relatie met Rorico, graaf van Rennes, overl. 1.3.839, bij wie ze een zoon had.
f. Pippijn, volgt IIA
g. Lodewijk, volgt IIB
h. Lotharius, geb. bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, overl. 779/80.
i. Bertrade of Berta, geb. 779/80, overl. na 14.1.823; na aanvankelijk
verloofd te zijn (ca. 789) met Ecgfrith, zoon van koning Offa, had ze een relatie met Angilbert, overl. 18.2.814, hoofd van de raad van de jonge Pippijn (781).
j. Gisela, geb. in 781, voor mei, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.
k. Hildegardis, geb. Thionville in 782, na 8 juni, overl. tussen 1 en 8 juni 783, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.

Uit 4):
l. Chrothais, geb. ca. 784, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.

Uit 5):
m. Theodrada, geb. ca. 785, overl. tussen 9.1.844 en 853.
n. Hiltrudis, geb. ca. 787, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.

Uit 7):
o. Rothildis, abdis van Faremoutiers tot aan haar dood op 24.3.852.

Uit 8):
p. Adeltrudis

Uit 9):
q. Drogo, bisschop van Metz, geb. 17.6.801, overl. Bourgogne 8.12.855, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.
r. Hugo, bijgenaamd de abt, geb. tussen 802 en 806, werd gedood in een gevecht te Angoumois op 14.6.844.

Uit 10);
s. Theodoricus, geb. 807, overl. na 818.

2. Pippijn, koning der Lombarden, geb. 777, overl. Milaan 8.7.810, begr. in de kerk San Zeno Maggiore te Verona. Vergezelde zijn vader naar Italië, alwaar hij werd gedoopt door paus Hadrianus, bij welke gelegenheid zijn naam Karel werd veranderd in Pippijn. Werd te Rome op 15.4.781 tot koning gekroond. Uit zijn verbintenis (voor 796) met Chrothais, zonder twijfel nauw geparenteerd aan Adelhard van Corbië en diens halfbroer Wala, de toekomstige beschermheren van Bernard van Italië, werden de volgende kinderen geboren:

a. Bernard, volgt
b. Adelais, geb. ca. 798, overl. na 810.
c. Adula, geb. ca. 800/10, overl. na 810.
d. Gundrada, geb. ca. 800/10, overl. na 810.
e. Berta, geb. ca. 800/10, overl. na 810.
f. Theodrada, geb. ca. 800/10, overl. na 810.

3. Bernard, koning der Lombarden, geb. ca. 797, overl. 17.4.818, 19 jaren oud zijnde, begr. in de basiliek van Saint-Ambroise in Milaan; komt, opgevoed in een klooster te Fulda, 812 naar Italië en wordt door zijn grootvader Karel de Grote in opvolging van zijn vader Pippijn in september 813 tot (onder)koning van Italië aangesteld; huldigt Lodewijk de Vrome als keizer 814; wanneer deze hem echter bij de z.g. ‘Ordinatio imperii’ van 817 passeert, komt hij met de groten van zijn rijk in opstand; verslagen geeft hij zich in december van dat jaar over te Châlon-sur-Saône; de rijksvergadering veroordeelt hem te Aken tot de dood; wordt echter door Lodewijk de Vrome ‘begenadigd’ tot het ‘uitsteken van zijn ogen’, welke ‘ingreep’ hij niet overleeft, zodat hij (slechts twee of drie dagen na de ingreep) aan zijn wonden 17.4.8 18 overlijdt, tr. ca. 814 Kunigunde (van overigens onbekende herkomst); overl. na 15.6.835.
Hieruit:
a. Pippijn,

4. Pippijn, graaf (ten noorde van de Seine) tussen 834 en 840, geb. ca. 815, overl. na 840. Tr. een vrouw van onbekende herkomst.
Hieruit:
a. Bernard, graaf bij Laon 877-878(?), geb. ca. 845.
b. Pippijn, graaf (ten noorde van Parijs), geb. ca. 845, overl. na 28.1.893. Hij verbleef in 877 aan het hof van Karel II. Hij zou de vader kunnen zijn van:

ba. Bernard, graaf van Beauvais, geb.ca.885, overl. na 10.11.949.
bb. [Theoderic], vader van
bba. Theoderic, neef van Berbard de Beauvais, vermeld 945.
c. Heribert,
d. Cunigundis(?),
e. dochter, mogelijk identiek met de echtgenote van Wido, graaf van Senlis, en moeder van Bernard, graaf van Senlis, geb. ca. 875, overl. na 945.

5. Heribert I, graaf van Vermandois, geb. ca. 850, tussen 900 en 6.11.907 vermoord, in opdracht van graaf Boudewijn II van Vlaanderen; wordt graaf van Soissons, leke-abt van St. Crépin, dan ook graaf van Méaux en Madrie en tenslotte in 896 graaf van Vermandois; kiest aanvankelijk de zijde van Karel de Eenvoudige in diens strijd tegen Odo/Eudes hertog van Francië om de Franse troon, maar verlaat dan om onbekende redenen diens partij; verliest zodoende St. Quentin en Péronne aan Rudolf graaf van Cambrai, broer van Boudewijn II van Vlaanderen, die hij later laat doden; uit bloedwraak geeft Boudewijn opdracht Herbert te vermoorden . Tr. NN (Liedgardis?), waaruit:
a. Heribert II, graaf van Vermandois, geb. ca. 880/890; tracht zijn machtsgebied uit te breiden; leke-abt van Saint-Médard-de-Soissons en van Saint-Crépin-de-Soissons; graaf van Vermandois, van Méaux, enz.; speelt een rol in de machtstrijd om de Franse koningskroon en in de conflicten met Oost-Francië, Bourgondië, wegens het lot van Lotharingen; sluit met evenveel gemak allianties, die hij dan zo nodig ook weer zonder meer verbreekt; kiest ondanks zijn eigen Karolingische afstamming veelal de partij der Robertijnen; houdt de ongelukkige koning Karel III de Eenvoudige, na diens afzetting, vele jaren gevangen; overl. 23-2-943, begr. Saint-Quentin, tr. vóór 907 NN, geb. vóór 900, overl. na 931; dr. van Robert I graaf van Parijs, markgraaf van Neustrië (en later tegenkoning der Franken), en diens eerste echtgenote N. (event. Aélis?).
b. Beatrix, geb. ca. 880, overl. na maart 931, tr. 895 Rodbert, hertog van de Franken, daarna gekozen koning der Franken, pion van de Robertingen.
c. Cunegundis, tr. ca. 915 Odo I, graaf in de Wetterau, overl. 12.12.949, broer van Herman, hertog van Souabe, en zoon van Gebhard, graaf in de Wetterau en in in noordelijke Rijngouw, hertog van Lotharingen in 904, familie van de Conradingen.

6. Beatrice de Vermandois, geboren 880, gestorven na mrt 931, gehuwd voor 893  met Robert I,  geboren ca 866, gestorven 15 jun 926, Koning van Frankrijk, zoon van Rupert IV "Fortis" in Wormsgau en  Adelaide de Tours

7. Hugues "the Great", geboren 895, gestorven 16 jun 956  Hertog van Francia, Graaf van Paris  900- 956, gehuwd  937 te Maniz met Hedwige von Sachsen, geboren 918, gestorven 14 mrt 965, dochter van Keizer Heinrich I en Mathilde von Ringelsheim

Onttroonde Louis IV; werd echter door diens zwager keizer Otto de grote gedwongen hem weer in ere te herstellen. Veroverde Aquitanie en Bourgondie.
 
8. Hugues Capet, geboren 941 Parijs, gestorven 24 okt 996 les Juifs b. Chartres, Koning van Frankrijk 987-996, gehuwd  968 met Adela de Poitou (Poitiers), geboren 950, gestorven 15 jun 1006, dochter van Guillaume I van Aquitanie en Gerloc van Normandie

Gaf het geslacht de naam Capet; Capet: met de capuchon, de lekenpei. Werd door de "Groten" in 987 tot koning gekozen. Vanaf hem laten de koningen hun oudste zoon nog tijdens hun leven tot koning kronen.

9. Robert II "le Pieux", 27 mrt 972 Orleans, gestorven 20 jul 1031 Meulan, Aquitanie, Koning van Frankrijk 996-1031, gehuwd  ca 1001 met Constance de Provence, geboren 986 Arles, gestorven 25 Jul 1032 Meulan, Aquitanie, dochter van Guillaume II d'Arles & Provence en Arsine d' Anjou.

10. Hendrik I , geb. tussen 1009 en 1010, overl. 4 augustus 1060 in Paleis van Vitry-aux-Loges,  koning van Frankrijk, tr.  19 mei 1051 in Reims Anna Agnesa Yaroslavna van Kiëv, geb. 1036, overl. 1076, dr. van Jaroslav I "de Wijze" van Kiëv en Ingegerd van Zweden, Grootvorstin van Kiëv.

11. Philips I van Frankrijk , geb. 1052, (zoon van Henri I van Frankrijk en Anna Yaruslavna van Kiev) koning van Frankrijk 1060-1108.  Hij trouwde (1) met Bertha van Holland , 1072, (dochter van Floris I van Holland en Gertrudis van Saksen ) ovl. 30.07.1094 in Montreuil-sur-Mer (in ballingschap nadat ze in 1092 verstoten was).  Philips hertrouwde (2) 1092 Bertrade de Montfort. Hij overleed 29.07.1108 in Meulan en werd in de abdij van St.Benoit-sur-Loire begraven.  

12. Lodewijk VI "de Dikke" van Frankrijk , geb. herfst 1081 in Parijs, koning van Frankrijk 1108 - 1137.  Hij trouwde (2) met Adelheid de Maurienne van Savoye , ook bekend als Alix, 01.05.1115 in Parijs, geb. ca. 1092, (dochter van Humbert van Savoye en Gisela van Bourgondië ). Lodewijk was eerder (1) getrouwd met Lucienne de Rochefort. Hij overleed 01.08.1137 in Kasteel Béthizy bij Parijs, begr. in St.-Denis. Adelheid hertrouwt 1141 met Mathieu de Montmorency. Ze trekt zich in 1153 in het door haar gestichte klooster Montmartre te Parijs terug, waar ze 18.11.1154 overlijdt en in de abdij begraven wordt.  

13. Robert van Frankrijk , ook bekend als Robert I de Grote van Dreux, eerste graaf van Dreux (1132/84), graaf van Perche, weduwnaar van Agnes van Garlande.  Hij trouwde (2) met Havise d'Evreux , ook bekend als Hedwig van Salesbury, ca. 1144, geb. ca. 1118, (dochter van Wouter van Evreux en Sybille de Chanorte[i] ) ovl. 1152, weduwe van Retrou de Châteaudun, graaf van Perche. Robert overleed 11.10.1188, begr. in Braine (St. Yved). Robert hertrouwt (3) met Agnes de Baudement.  

14. Adelheid van Frankrijk , ook bekend als Adèle de Dreux, geb. 1144/45.  Zij trouwde (2) met Guido II van Châtillon , 1161/62, (zoon van Wouter II van Châtillon en Ada de Pierrefonds[ii] ) heer van Châtillon, Toissy, Montjay en Crècy, ovl. 1170/72.  Adelheid overleed voor 1210. Zij trouwde (1) ca. 1157 Walram III graaf van Breteuil, ovl. ca. 1162. Trouwde (3) Jean I de Thourotte, ovl. 1176/77, trouwde (4) voor 1183 Rudolf I van Nesle, graaf van Soissons, ovl. 1235.  

15. Adelheid van Châtillon .  Zij trouwde met Willem IV[iii] van Garlande , 1193, (zoon van Willem III van Garlande en Idonea van Trie ), genoemd 1184, heer van Livry, ovl. 1216. Hij was eerder (1) getrouwd met Clemence, 1185. Adelheid overleed na 1216.    

16. Maria van Garlande .  Zij trouwde (1) met Hendrik IV van Grandpré , voor april 1217, (zoon van Hendrik III van Grandpré en Isabeau van Coucy[iv] ) graaf van Grandpré, ovl. 1229. Maria trouwt (2) voor aug. 1230 Geoffroy de Joinville (gesch. 1232), trouwt (3) voor 1235 Anseric VII, heer van Montréal. Maria overleed na 1259.  

17. Hendrik V van Grandpré , genoemd in 1230, graaf van Grandpré, heer van Livry.  Hij trouwde met Isabeau van Brienne , voor mei 1237, (dochter van Everhard van Brienne en Philippine de Champagne ) ovl. 21.08.1274/2.1277.  Hendrik overleed 1287 (na 7 april). [Het graafschap Grandpré of "Grooteveld" in Champagne is later in 1467 door koop aan Hendrik van Borselen gekomen[v] ].  

18. Henri van Grandpré , geb. ca. 1240, ridder, heer van Livry (1265/82).  Hij trouwde (2) met Isabella van Luxemburg , ook bekend als Isabella van Limburg, voor dec 1273, (dochter van Gerard van Luxemburg en Mechteld van Kleef ) erfdochter van Roussy.  Henri overleed 1281.  Trouwde (1) Laure de Montfort, ovl. 1270.  

19. Gerard van Grandpré , ridder, heer van Houffalize (1296), heer van Roussy (1304).  Hij trouwde met Beatrix van Luxemburg , ook bekend als Beatrix van Limburg, voor 05.04.1297, (dochter van Hendrik bastaard van Luxemburg en Isabella van Houffalize ) erfdochter van Houffalize, genoemd 1298/1310, ovl. voor 23.11.1321.  Gerard overleed voor 21.11.1356.  Genoemd 1288/1352.Trouwt (2) voor 23.11.1321 Isabella van Oudenaerde, weduwe van Willem de Mortagne.  

20. Thièrry III van Grandpré , ridder, heer van Houffalize (1323).  Hij trouwde met Agnes de Berlaymont , (dochter van Gilles de Berlaymont ) ovl. 1369.  Thièrry overleed na 24.04.1366, als hij testeert.  

21. Philippa van Grandpré .  Zij trouwde met Gérard I d'Argenteau , 1358, (zoon van Renaud IV d'Argenteau en Catharina van Corswarem ) ridder, heer van Esneux en Argenteau, ovl. voor 02.11.1363.  

22. Jean I d'Argenteau , genoemd 1370/98, ridder, heer van Esneux, van Argenteau, van Hermalle, la Flamengerie, Lorcez, Warfusée, Wintershoven, Merf, Comblen en van Marché. Hij trouwde met Jeane de Horion , 1389, (dochter van Guillaume de Horion en Agnes de Cologne ), gen. 1409/38, ovl. ca. 1438.  Jean overleed voor/in1409.    

23. Guillaume I d'Argenteau , ook bekend als Willem van Erckenthiel, ridder, heer van Argenteau (1409).  Hij trouwde met Margarethe van Rochefort , (dochter van Jean III de Rochefort en Marguerite van Elter ) vrouwe van Ochain en Rochefort.  Guillaume overleed 1459.  

24. Jacques I d'Argenteau , ook bekend als Jacob van Erckenthiel, ridder, heer van Argenteau (1459).  Hij trouwde met Elisabeth van Schoonhoven , ook bekend als van Aerschot-van Schoonhoven, 26.11.1458 in Tongeren, (dochter van Johan IV van Schoonhoven en Isabeau (Elisabeth) van Corswarem ) vrouwe van Dormaele.  Jacques overleed maart 1499, begr. in in de kerk van Hermalle.  Testament 03.01.1498. [Argenteau is een heerlijkheid tussen Maastricht en Luik].  

25. Elisabeth van Erckenthiel , ook bekend als von Argentel, d'Argenteau.  Zij trouwde met Joannes von dem Bongart[vi] , 1484, geb. ca. 1450, (zoon van Godefridus von dem Bongart en Cunegonde van Bourscheid ) ridder, heer van Bongart, Pfaffendorf en Bergerhausen, ovl. 1520.  Elisabeth overleed na 11.11.1520.  Joannes: Erfkameraar van de hertog van Gelre, ambtman van Norbenich en Monschau.  

26. Bernard van den Bongard, geb. ca. 1500 verm. te Bocholz op kasteel "de Bongard", ridder, heer van Nijenrode.  Amtsman van Grave, hofmeester van Floris van Egmond, vermoedelijk overleden aan de wonden opgelopen bij het springen van een kanon, tr. Elisabeth Turck, erfvrouwe van Nijenrode. Bernard had een buitenechtelijke relatie met vermoedelijk Lutgard van Wulven,  geb. ca. 1500, (dochter van Arnout van Wulven en Geertruida Jans van den Heuvel ) ovl. 1544-1555, waaruit bastaardzoon Jan van den Bongaert.    

27. Jan van den Bongaert , geb. ca. 1526.  Hij trouwde met Cunera Cornelisdr van Lichtenberch , ovl. na 29.02.1588.  Jan overleed na 29.02.1588 in Breukelen. Schout van Nijenrode 1547, schout van Breukelen-St.Pietersgerecht 1568, 1579. Leenman van de heer van Vianen te Lakerveld, lijftocht 15.12.1554, beleend 15.06.1555, overgedragen 27.08.1566. Aangesteld door zijn halfbroer Jhr. Johan van den Bongard om gelden en pacht in de stad Utrecht en in het Sticht te innen 31.01.1578. Bezit een huis aan de Oostzijde van de Oude Gracht bij de St. Jacobsbrug te Utrecht sedert 20.11.1570. Wapen: ,,een keper" met als helmteken een aanziend gesteld bekleed mansborstbeeld op de borst beladen met een keper.  

28. Cornelis Jansz van den Bongaert , geb. ca. 1570, luitenist (luitspeler).  Hij trouwde met Sophia Claesdr , ca. 1595, begr. 28.04.1640 in Utrecht (St. Catherijnekerk).  Cornelis begr. 27.07.1619 in Utrecht (Domkerk).  Woont te Utrecht in de Donckerstraat.  

29. Trijntje Cornelisdr van den Bongaert , ook bekend als Catharina, geb. in Utrecht.  Zij trouwde met Mels Jansz van Cronenburch , 28.06.1618 in Utrecht, geb. ca. 1595 waarsch. in Heerjansdam, (zoon van Jan Melchiorsz van Cronenburgh en Cornelia Jacobsdr ) schipper, sluiswachter, ovl. na 1662.  Trijntje overleed na 04.08.1641 in Heerjansdam.  Mels: Woont op de Develsluis te Heerjansdam. Trouwt (2) Zwijndrecht 05.11.1651 met Neeltje Dirck Pieter Stiermansdr. Trouwt (3) Heerjansdam 26.12.1658 Neeltien Ariensdr.
 
30. Cornelia Melsen Croonenburgh, geb. Develsluis ca. 1620, overl. Groote Lindt 1660/1665, tr. Cornelis Leendertsz. Boer in 't Velt, geb. 1618, overl. na 1.6.1679.

31. Jan Cornelisz. (den) Boer in 't Velt, geb. Heerjansdam ca. april 1644, ged. ald. okt.1646, overl. na 1679,  woonde te Heerjansdam, tr. N.N.

32. Cornelia Jans in 't Velt, geb. ca. 1670, overl. na 1713, tr. ca. 1690 Lucas Jansz Wensburg, geb. ca. 1665, overl. na 1734. Woonden te Heerjansdam.


De kinderen van Lucas Jansz Wensburg zijn gedoopt onder de naam Wensburg, doch gebruikten later, om nog onbekende reden, de naam Sassenburg(h).

33. Jannigje Lucasse Sassenburgh, ged. Heerjansdam  7.4.1703, tr.  Heerjansdam 25.5.1726 Huijg Klaasse Broekzitter, geb. Maasdam, ged. ald. 28.9.1697, overl. Oost -Barendrecht 1.7.1757.

34. Eijgje Broekzitter,  geb. Groote Lindt, ged. Heerjansdam okt. 1737, tr. Groote Lindt 13.4.1759 Teunis van Pelt, ged. Groote Lindt 12.11.1735.

35. Arij Teuniszoon van Pelt, ged. Groote Lindt, 15.11.1761, overl. ald. 23.7.1808, tr. Zwijndrecht 8.5.1791Cornelia Groenendijk, ged. ald. 1771, overl. ald. 22.2.1847.

36. Jannigje van Pelt, geb./ged. Zwijndrecht 31.1.1794/2.2.1794, overl. ald. 8.9.1865, tr. ald. 23.12.1815 Wouter van Turenhout, geb. Hendrik Ido Ambacht, ged. Zwijndrecht 20.11.1791.

37. Arie van Turenhout, geb. Hendrik Ido Ambacht 15.5.1825, tr. Zwijndrecht 21.7.1848 Dirkje van den Berg, geb. Heukelum 26.6.1812.

38. Arie Teunis van Turenhout, geb. Zwijndrecht 22.3.1856, tr. ald. 24.10.1878 Goverina van Bezooijen, geb. ald. 30.11.1857, overl. ald. 31.1.1917.

39. Arie Teunis van Turenhout, geb. Zwijndrecht 9.4.1898, overl. ald. 5.1.1977, tr. 29.7.1920 Aaltje Stolk, geb. Hendrik Ido Ambacht 29.9.1899, overl. 28.6.1982.

40. Dirkje van Turenhout, geb. Zwijndrecht 12.10.1927, overl. Ridderkerk 9.12.2001, tr. Hendrik Ido Ambacht 19.5.1949 Christiaan Kreuk, geb. Ouderkerk aan den IJssel 29.11.1924, overl. Zwijndrecht 8.7.1990.

41. Aaltje (Alison) Kreuk, tr. Tasmania, Brian Douglas Heathorn,

42 a. Emma Joan Heathorn,
42 b. Derrick Douglas Heathorn,