Cornelis Vermeulen was mijn over-overgrootvader - een knappe scheepsbouwer - een man voor zijn tijd
De Scheepstimmerwerven  

Tijdens de industrialisatie in Nederland waren er in Noord- en en  Zuid-Holland honderden kleine scheepstimmerwerven met slechts enkele  werknemers. Ook Krimpen aan den IJssel en Stormpolder kenden kleine werfjes.  In het begin voor de bouw van houten binnenvaartschepen, later voor stalen  zeeschepen.
Minder bekend, maar zeker het vermelden waard is de werf van Cornelis  Vermeulen (1854 - 1914 op de grens Ouderkerk-Krimpen ter hoogte van het  gemaal Reinier Blok),  Het bouwen en repareren  van schepen was ambachtelijk werk wat tot ver in de 20e eeuw zo zou blijven.  De karakteristieke Hollandse vrachtschepen hebben met hun bekende vormen,  zijzwaarden en zeilen, eeuwenlang het beeld beheerst op de Hollandsche  IJssel. Met de komst van de scheepsmotoren is een einde gekomen aan de  oorspronkelijke zeilvaart. De meest voorkomende scheepstypen waren de  klipper, tjalk, aak en praam. Vooral de aak was populair omdat deze zeer  handzaam was voor het lichte boerenwerk, zoals het vervoer van mest, vee,  kaas, vlas en hooi.  

http://www.historischekringkrimpen.nl/Frame_archief/archief_geschiedenis_krimpen_2/archief_geschiedenis_krimpen_2.htm
Neef Gijs van Roekel heeft een prachtige webpage gemaakt over Cornelis en zijn werf.
http://www.xs4all.nl/~roekelg/genealogie/VermWerf.html
Cornelis Vermeulen begint in 1854 een scheepmakerij te Krimpen aan den IJssel nabij de twee sluizen. In de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard verscheen in 1993 een artikel over deze scheepswerf.
Titel Vermeulen - Kopergravure.
Afbeelding van het bouwen van een schip.
Vervaardiger Vermeulen
Periode van 1700
Periode tot 1725
Beschrijving Kopergravure.
Gezicht op een scheepswerf waar een schip gebouwd wordt. Onderschrift: 'Het schip, in het sacken en afloopen in het water / Navis, repetitis pulsubus adacta in aquas prouens'.
Achtergrondinformatie De graveur die signeert met de naam Vermeulen is in de lexicons niet te vinden. De prent is uitgegeven door W. Kooning te Amsterdam.
http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/index.php?option=com_adlib&Itemid=33&task=result&searchplugin=categorie&cat=1&of=wh_production.date.start&cp=7&resultplugin=list
In 1905 wordt op de werf van Cornelis Vermeulen in Krimpen a/d IJssel een (zee) tjalk van 57 ton gebouwd. Het schip krijgt de naam 'Op Hoop van Zegen' en begint aan een bestaan als vrachtvaarder. Op de toen nog open en gevaarlijke Zeeuwse zee armen, maar ook  op de Noordzee naar België en Engeland. Later wordt het schip verkocht en gewoonte getrouw verandert ook de naam. Als de 'Jozina van Borssele' vaart ze verder. In 1962 wordt de 'Jozina van Borssele' als vrachtvaarder gepensioneerd. Ze krijgt een facelift en begint als 'Vrouwe Elizabeth' een nieuw leven als jacht. Ze wordt ingeschreven onder nummer 769  in het Stamboek van Ronde en Platbodemvaartuigen. In 1983 wordt het schip aangekocht door huidige eigenaar en krijgt het schip haar huidige naam 'Koopmans Welvaren'; nu één van de mooiste zee tjalken in Nederland.
Tenslotte de plaats waar het allemaal gebeurde
 Boveneind tussen Ouderkerk a/d Ijssel en Krimpen a/d Ijssel.

Boveneind een wandeling waard

Boveneind was vroeger bekend door de daar gevestigde bedrijven zoals een steenbakkerij, de rietmattenfabriek van de gebroeders van Walsum, klompenmakerijen (o.a. IJsseldijk 60), scheepswerfjes van Van Duijvendijk en van Vermeulen. Verder waren er de boerderijen en de graanmaalderij van De Jong, drie lijnbanen, een korenmolen en de toenmalige houtzaagmolen met balkengat. Deze laatste leeft voort in de houthandel van Heuvelman. Tot 1928 waren er op Boveneind ook het café van Dekker en de bakkerij van Van Zwienen. Deze panden zijn helaas afgebrand.
Met dank aan Nieko Jongerius

http://www.xs4all.nl/~nieko/bovenend.htm

http://www.xs4all.nl/~nieko/english.htm
http://www.koopmanswelvaren.nl/welkom%20aan%20boord!.htm